You are here

16 XII: Przemysław Nehring (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Praktyka i teoria epistolograficzna w listach Augustyna

Listy Augustyna (252 jego autorstwa spośród 309 wydawanych w nowożytnych czasach pod jego imieniem) są bogatym źródłem dla badaczy wszystkich obszarów jego aktywności intelektualnej oraz instytucjonalnej, ale też praktyki życia codziennego w Afryce Północnej końca IV i początku V wieku. W moim wystąpieniu skupię się na tym co listy mówią o listach. W pierwszej części będę mówił o procesie ich pisania/dyktowania, fizycznej formie listu, wysyłaniu i archiwizowaniu korespondencji, czyli praktyce epistolograficznej. Drugą część poświęcę kwestiom genologicznym, starając się odpowiedzieć na pytanie, czy, a jeśli tak to w jakim stopniu listy Augustyna mieszczą się w gatunkowych ramach listu znanych z zachowanych do dzisiaj retorycznych podręczników oraz rekonstruowanych na podstawie analizy klasycznych zbiorów korespondencji łacińskiej, przede wszystkim znanych Augustynowi listów Cycerona.