You are here

28 III // Prezbiterzy i diakoni przed ołtarzem. Świadectwo syriackich tekstów normatywnych V-VII w.

Abstrakt

Prezbiterzy i diakoni długo nie byli przedmiotem zainteresowania autorów tekstów normatywnych (w przeciwieństwie do biskupów). Sytuacja ulega zmianie poczynając od połowy V w., gdyż pojawiają się wtedy zbiory przepisów wyłącznie im poświęcone (wytłumaczę dlaczego tak się działo). Owe zbiory pokazują nam w sposób bardzo precyzyjny czynności prezbiterów i diakonów w czasie sprawowania sakramentów. Jak się poruszali, gdzie stali w czasie mszy i chrztu, w jakiej kolejności udzielali eucharystii, gdzie i na czym stawiali kielich ofiarny i patenę. Nade wszystko zajmują się wątpliwościami aktorów sakramentów rodzącymi się w czasie czynności kultowych a wynikającymi z nasilającej się świadomości uczestniczenia w tremendum. Owe teksty, niezwykle rzadko czytane przez badaczy (cud Pański, że na nie wpadłam), są świadectwem głębokich zmian w stosunku do sakramentów.