You are here

4 IV // Hymny liturgiczne w Kościele nubijskim

Abstrakt

Liturgia Kościołów nubijskich pozostaje jednym z największych wyzwań dla badaczy. Przyczyną tego jest bardzo skromna i fragmentaryczna baza źródłowa, a także często brak dokładnych paralel w tekstach spoza Nubii. Dużym problemem jest też fakt, że większa część materiału zawierającego liturgica nie została jeszcze opublikowana, a być może wiele tekstów nie zostało nawet zidentyfikowanych. Brakuje też szczegółowych badań dotyczących różnych aspektów liturgii w tym hymnografii.  

W chwili obecnej znany jest z Nubii zbiór przynajmniej 24 źródeł zawierających hymny liturgiczne. Aż jedna trzecia wszystkich zabytków to fragmenty ksiąg liturgicznych, na których zazwyczaj zapisany jest więcej niż jeden utwór, co daje w sumie przynajmniej 30 niezależnych kompozycji. Do tego należy dodać liczne cytaty z hymnów liturgicznych pojawiające się w inskrypcjach zostawianych przez pielgrzymów. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie te źródła, okazuje się, że hymny, w przeciwieństwie do tego, co do tej pory uważano, to największa i najbogatsza grupa tekstów liturgicznych znanych z Nubii chrześcijańskiej.