You are here

About

      

Seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej

Na seminarium zbiera się cotygodniowo grupa historyków, archeologów, historyków prawa rzymskiego, papirologów, epigrafików i filologów pracujących głównie, ale nie wyłącznie, nad późną starożytnością. Goście na każdym etapie kariery naukowej są mile widziani a osoby, które chciałyby zaprezentować na seminarium swoje badań, proszone są o kontakt z Robertem Wiśniewskim. Seminarium odbywa się w czwartki o 16.45 w Bibliotece Papirologii i Prawa Rzymskiego, w budynku Wydziału Prawa (Collegium Iuridicum I) na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Ewa Wipszycka's Late Antique Seminar

The seminar gathers a group of historians, archaeologists, historians of Roman law, epigraphists, and classicists whose interest in focused on but not limited to Late Antiquity. Guests, at any stage of their academic career, are more than welcome. If you would like to present a seminar paper, please contact Robert Wiśniewski. The seminar meets every Thursday at 4.45 p.m. in the Library of Papyrology and Roman Law (Faculty of Law), University main campus, Krakowskie Przedmieście 26/28.