10 X Aleksander Paradziński (UW), Polityka religijna Huneryka i sieć biskupstw Kościołów „nicejskiego” i „ariańskiego” w Afryce Wandalów

Na seminarium 10 X wystąpi Aleksander Paradziński z referatem  Polityka religijna Huneryka i sieć biskupstw Kościołów „nicejskiego” i „ariańskiego” w Afryce Wandalów.

13 czerwca // 13 June: Joanna Wegner (UW), Dokumentarne świadectwa eksploatacji łodzi i statków w Egipcie późnoantycznym: obserwacje wstępne oraz Tomasz Barański (UW), Badanie okresu wczesnomuzułmańskiego w obszarze Mareotydy

13 czerwca  wystąpią Joanna Wegner (UW),  z referatem Dokumentarne świadectwa eksploatacji łodzi i statków w Egipcie późnoantycznym: obserwacje wstępne oraz Tomasz Barański (UW), Badanie okresu wczesnomuzułmańskiego w obszarze Mareotydy

Pages

Subscribe to Seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej / Ewa Wipszycka's Late Antique Seminar RSS