17 XII (4.45 Warsaw time): Marta Szada (Nicolaus Copernicus University, Toruń), The Gothic language and the Homoian identity in the post-Roman successor kingdoms

17 grudnia (4.45 Warsaw time) wystąpi Marta Szada z referatem The Gothic language and the Homoian identity in the post-Roman successor kingdoms.

 

Pages

Subscribe to Seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej / Ewa Wipszycka's Late Antique Seminar RSS